up!

Projekt przebudowy Miejskiego Ośrodka Kultury

Istniejący obiekt został wybudowany na początku lat 80-tych. Budynek został podzielony na dwie bryły. Dobudowano dodatkową klatkę schodową ewakuacyjną, oraz zaprojektowano monumentalne schody terenowe prowadzące do piwnicy obiektu. Zachowane zostało główne wejście od strony alej Tysiąclecia, ale dzięki schodom terenowym otworzono elewację na zielony skwer od strony ulicy Krzywej. Płaski dach budynku został wykorzystany na taras, gdzie będą mogły odbywać się kameralne koncerty/przedstawienia. Przestrzeń atrium została zakryta szklanym dachem, a środek został pogłębiony do poziomu piwnicy. powierzchnia użytkowa 3695,37m2 kubatura 22918m3