up!

Koncepcja hotelu **** w Kolumnie koło Łasku

Koncepcja hotelu **** w Kolumnie koło Łasku została przygotowana wspólnie z firmą „3D PROJEKT” Prace nad projektem zostały przerwane po zmianie decyzji inwestora co do kierunku inwestycji.