up!

Przebudowa wnętrz Łódzkiego Domu Kultury

W roku 2011 firma PA&B wygrała konkurs i przetarg na „Przebudowę wnętrz Łódzkiego Domu Kultury obejmujący Salę Kolumnową wraz z pomieszczeniami przyległymi w celu umożliwienia rozwijania i kształtowania kulturowej tożsamości regionu”. Przebudowa miała na celu poprawienia komunikacji wewnątrz obiektu, zmianę charakterystyki akustyki w Sali Kolumnowej, wyposażenia obiektu w nowoczesne systemy nagłośnieniowe i oświetleniowe, dostosowanie przebudowywanej części do obowiązującego prawa. Powierzchnia przebudowywanej części: 925,98m2 Kubatura: 3456,7m3