up!

Bytowskie Centrum Kultury

Obiekt wielofunkcyjny z salą widowiskową na 319 osób, salą kinową na 103 osoby, częścią dydaktyczną, zapleczem administracyjnym. Obiekt złożony z dwóch budynków – budynek A widowiskowy i budynek B dydaktyczny. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany budynek dydaktyczny następnie zostanie wyburzony istniejący budynek BCK i w jego miejsce zostanie wybudowany nowy obiekt Powierzchnia użytkowa A+B 2902.71 m2 / Kubatura A+B 18112 m3