up!

Miejski Dom Kultury w Mławie

Pracownia we wrześniu 2009 r wygrała otwarty konkurs na rozbudowę i przebudowę Miejskiego Domu Kultury. Projekt obejmował przebudowę domu kultury i rozbudowę o funkcję teatralną, konferencyjną, hotelową. Powierzchnia po rozbudowie i nadbudowie 2297m2.

O projekcie

Projekt razem z uzyskaniem warunków zabudowy został zrealizowany do końca 2009 r. Budynek usytuowany w pierzei rynku w Mławie. Najbliższym otoczeniem budynku stanowiła kamienica z lat 90 i nowy budynek wielorodzinny z końca 2009r. W pierzejach rynku znajdują się także budynki zabytkowe, oraz bloki z lat 50. Rynek stanowi obecnie kwintesencję wszystkich stylów obowiązujących na przestrzeni ostatnich 150 lat. Projekt miał za zadanie połączyć najbliższe otoczenie nie wprowadzając następnych kontrowersyjnych wartości do pierzei zabudowy.