up!

Założenie

Pracownia w kwietniu 2009 r wygrała przetarg cenowy na przebudowę garażu wielopoziomowego w Łodzi przy ul. Wareckiej dla Wojewódzkiej Stacji Medycznej. Przebudowa polegała na zmianie garażu zamkniętego na garaż otwarty, oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów pożarowych. Ze względu na dofinansowania z budżetu projekt musiał zakończyć się do 28 maja 2009 razem pozwoleniem na budowę. Przyjęty wariant przebudowy bez wychodzenia na zewnątrz pozwolił na uniknięcie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Termin został dotrzymany. Realizacja przebiega etapami ze względu na otrzymywane środki finansowe

Zestawienie powierzchni przebudowywanych

Pow. zabudowy - 2202,5 m2 Kubatura przebudowywanej części - 25700 m3 Pow. działki - 14759 m2 Pow. użytkowa garażu - 7297,12 m2