up!

Charakterystyka

Zakład Produkcji Serów Dojrzewających w Piotrkowie Kujawskim został zaprojektowany w latach 2005-2006 przy współpracy z firmą „Kanon” Biuro sprawowało nadzory autorskie nad prowadzoną inwestycją. Bryłę zakładu ukształtowano z dwóch części. W niższej bryle zaprojektowano produkcję w wyższej dojrzewalnię i magazyny wysokiego składowania. Budynek w zasadniczej części jednokondygnacyjny. Od strony zakładu zaprojektowano dwukondygnacyjną część biurowo – socjalną i techniczną. Z tej strony jest również główne wejście dla pracowników do obiektu i ekspedycja gotowych wyrobów z magazynu.

Specyfika projektu

Z uwagi na warunki higieniczno – sanitarne konstrukcję nośną całego obiektu zaprojektowano „na zewnątrz” budynku. Przed halą od strony ulicy usytuowano 15 tanko-silosów o pojemności od 100 do 200 tys. litrów Powierzchnia zabudowy: 6004,82m2 Powierzchnia użytkowa: 6271.78 m2 Kubatura: 47782.31 m3