up!

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA BUDOWY RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI W ZDUŃSKIEJ WOLI

Rynek dla każdego miasta to miejsce szczególne i symboliczne, związane z jego historią – wynik wielu lat formowania i kształtowania. Przebudowa Placu Wolności, oraz budowa ratuszu stwarza możliwość odtworzenia rynku jako miejsca centralnego miasta zapewniającego mieszkańcom rozrywkę i kulturę. Jest to niepowtarzalna szansa stworzenia wizji nowoczesnego miasta otwartego na kulturę, potrzeby społeczne mieszkańców.

Założenia ideowe

Różnorodność funkcji budynku powoduje, że obiekt praktycznie powinien funkcjonować od wczesnych godzin rannych do późnych nocnych. Należy przewidzieć możliwość podziału budynku, aby zapewnić niezależne działanie od siebie części: społecznej, rozrywkowej, urzędowej i komercyjnej. Obiekt powinien w sobie łączyć tradycję i nowoczesność. Stanie się on wizytówką miasta świadczącym o sile i dynamizmie. Tworzenie budynku będącego kopią starego ratuszu nie zapewni tak potrzebnej atrakcyjności obiektu, które ma stać się symbolem nowego otwarcia i poszukiwaniem nowej drogi dla miasta. Inspiracją dla autora był zachowany projekt przebudowy ratusza z 1938r. Już wtedy widziano potrzebę zmiany wizerunku budynku.

Projekt konkursowy zgodnie z założeniami powinien spełniać bardzo rygorystyczne wytyczne konserwatorskie, które w początkowej fazie mówiły wręcz o wiernym odtworzeniu stanu pierwotnego. Budynek też powinien spełniać narzucone wymiar określone co do centymetra i założenia cenowe budżet inwestycji z placem i zagospodarowaniem nie powinien przekroczyć 17.000.000 zł brutto. Przy ocenie prac konkursowych wytyczne jednak zostały znacznie złagodzone i wygrała praca o nowocześniejszym wyrazie ( dużo ścian kurtynowych). Komisja nie ustosunkowywała się do założeń budżetowych i ekonomi obiektu Funkcjonalność obiektu miała także drugorzędne znaczenie. Praca zajęła 6 miejsce z 27 projektów które wpłynęły.

Skład zespołu

Autor – projektant mgr inż. arch. Jarosław Głosek

Opracowanie graficzne mgr arch. inż. Krzysztof Rospędek